سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عناصر مهارت ارتباط


روانشناسان برقراری ارتباط را اولین ضرورت یک زندگی اجتماعی می دانند و انسان را حیوانی اجتماعی می دانند . بنابراین شاید یکی از مهم ترین برتری های انسان بر سایر جانداران ، تنوع  و گستره وسیع ارتباطی است که می تواند ایجاد کند . به همین علت مهارت‌ ارتباطی بسیار مهم است در تعریف این که مولفه های مهارت‌ ارتباطی چیست باید گفت شامل 2 نوع است .

به نقل از سایت مهارت های زندگی فیلیا ، ارتباط عبارت است از انتقال عقاید، تفکرات و احساسات از شخصی به شخصی دیگر . به عبارت دیگر مهارت ارتباطی فرایندی است که هم فرستنده و هم گیرنده پیام در آن نقش دارند . در کل عناصر مهارت‌ ارتباطی شامل ارتباط کلامی و ارتباط غیر کلامی است .

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه کنید   :

 

 

www.heyvafamily.com/web/articles/view/1216/مهارت‌-ارتباطی.html